Teşrık Tekbirleri   *

Allahü ekber  Allahü ekber
Lâ İlâhe illallahü vellahü ekber
Allahü ekber ve Lillahilhamd

-Teşrık tekbirlerini getirmek vaciptir.

-Erkek, kadın, misafir, mukîm, her mükellefe vaciptir.

-Arefe gününün sabahının farz namazını kılımıyla başlar, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazı  farzının kılımıyla biter.

-Toplam  23 vakit farz namaz arkasından teşrik  tedbirleri getirmek herkese vaciptir.

-Tekbirler farz namazın selamına bitişik olarak bir defa söylenerek yerine getirilir.

-Teşrık günlerinde namazı kazaya kalanlar, tekbirleride kaza eder.

-Teşrık günleri dışında kazaya kalan namaz kılınırsa tekbirler getirilmez.

-Kadınlar bu tekbirleri gizli olarak getirirler.


Kaynaklar

1) Açıklamalı, Muamelatlı, En Geniş İslam İlmihali, Ali Fikri Yavuz, İstanbul Eski Müftüsü, Çile Yayınevi, 1977
2) İlmihal 1, İman ve İbadetler, Türk Diyanet Vakfı, 1999
* "Teşrık Tekbirleri" değil de "Teşrik Tekbirleri" şeklinde söylemek hatadır. Zira "ra" ince olarak söylendiğinde "ortak koşma tekbirleri" manasına gelir. Bu da imanı tehlikeye götürür. Bidat ve Hurafeler, ,Sayfa: 166 Muhammed Osmanoğlu, Muallim Neşriyat, 2015