Safer Ayında Okunacak Dualar
Dualar

Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belâlardan biiznillahi teâlâ muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel dört rek’at nafile namaz kılıp birinci rek’atda, Fâtiha’dan sonra 17 Kevser suresi, İkinci rek’atda Fâtiha’dan sonra 5 İhlâs-ı şerif üçüncüde Fâtiha’dan sonra 1 Felâk suresi, dördüncüde 1 Nâs suresi okuyup selam verilip duâ edilecektir.

Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’atta Fâtiha’dan sonra 11 İhlâs-ı şerîf okunacak, namazdan sonra 7 defa istiğfar edip el kaldırıp 11 defa Salât-ı Münciye ve takip eden duâlar okunacaktır.

Salât-ı Münciye"Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat." 

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.”

Takiben ..."İnneke alâ külli şey'in kadîr."

"Muhakkak ki Sen, her şeye kadirsin."

Takiben okunacak dua ...


Bu duâlarda, “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök afatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecektir.

Safer ayında her gün mutlaka 100 kere “LA HÂVLE VEL KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM” denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.