Korkulu Zamanlarda Okunacak DuaKorkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm” çok okumalıdır.

Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve âhırında yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”.

Mu'avvizeteyn, yâni iki Kul-e'ûzü’yü çok okumak da faydalıdır.

Ayrıca, Li îlâfi sûresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a okumalıdır.

Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm, duâsını da gece gündüz çok okumalıdır.

Peygamberimiz, Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke, ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.

İmam-ı Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir handa kaldılar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir. ‘Bismillahillezi la-yedurru maasmihi şeyün fil-erd-ı vela fissemai ve hüvess-semiulalim’ duâsını besmele ile okuyun!” buyurdu.

Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duâyı okuyanlara birşey olmadı. Dert, belâ, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmam-ı Rabbanî hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Bir yere gelen kimse "Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka" okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç birşey zarar veremez.”

Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha suresinin 37. ayetinden (Velekaddan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar kağıda yazıp, su

geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.

Kaynak: 65 Gün Dua, Mehmet Oruc


Bir Şey Korkuttuğunda veya Bir Şeyden Korktuğunda Okunacak Dualar
1) Sevban (ra) şöyle anlatmıştır: "Rasulüllah (sav)'i bir şey endişelendirdiği zaman:

'O Allah ki, O Ollah benim Rabbimdir. O'nun hiçbir ortağı yoktur' diye dua ederdi.


2) Amr ibni Şuayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden (ra) rivayet ettiğine göre: "Rasulüllah (sav) bir şeyden korkanlara şu kelimeleri okumalarını öğretirdi. Bunlar da:'Allah-u Teala'nın gazabından, kullarının şerinden, şeytanların vesb-veselerinden ve onların benim yanımda bulunmalarından, allah'ın tastamam olan kelimelerine sığınıyorum' duasıdır."

Abdullah ibni amr (ra) bu duaları çocuklarından aklı yetenlere öğretirdi, anlayamayacak olanlar için de bu kelimeleri yazıp boyunlarına asardı.

Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Mart 2011


Yöneticilerden Korkanın Okuyacağı Dua


İbni Ömer (ra)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (sav):  "Bir sultan dan veya başkasından endişelendiğin zaman:


"Halim ve Hakim olan Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Ariş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih  ederim. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Güvencen çok güçlüdür. Övgün çok büyüktür' de" buyurmuştur.

Kaynak: Kasr-ı Arifan Dergisi, Nisan 2011