Kur'an-ı Kerim'den Dualar
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bu dualar Cenâb-ı Hakk'ın öğrettiği dualardır.
dua