Elektrosprey İyonizasyon Bağlı Çift Kütle Spektrometreli Likit Kromatografi Yoluyla

Çay’da ki Akrilamid’in Kantitatif Analizi


Jie Liu, Ganghua Zhao, Yuan Yuan, Fang Chen, Xiaosong Hua
Çin Tarım Üniversitesi, Gıda Bilimi ve Beslenme Mühendisliği Yüksekokulu. Beijing 100083,ÇİN
Jilin Üniversitesi, İaşe Teknolojisi Yüksekokulu. Changchun 130062, ÇİN
Food Chemistry 108 (2008) 760–767 

Özet

Çay’da ki akrilamid’in kantitatif analizi için, çift kütle spektrometreli bir likit kromatografi (LC-MS/MS) ile optimize edilen, etkili bir örnek hazırlama prosedürü geliştirildi. İnternal (dahili) standart olarak [13C3]-akrimalid kullanıldı. Akrilamid, 10 ml asetonitril ve ardından 10 ml (deiyonize) su kullanılarak 20 dakika süreyle 25 oC’de ekstrakte edildi ve sonra iyice karıştırılmak koşuluyla karışım üzerine 4 gr mağnezyum sülfat ve 0.5 gr sodyum klorid ilave dildi. Akrilamid'in tekime vermesini arttırmak için, 9 ml’lik asetonitril tabakası kaldırıldı ve 0.5 ml’ye kadar konsantre edildi.

Temizleme işlemi, Oasis MCX kartuşlu katı faz ekstraksiyonuyla yapıldı. Belirleme limiti (LOD) ve ölçüm limiti (LOQ) sırasıyla; 1 ve 5 ng/ml’dir.

Ekstraksiyon işleminin geri alma etkinliği %74 ve %79 aralığındadır. 30 çay örneği içerisindeki akrilamid düzeyi 100 ng/ml’den daha azdı.

Siyah, oolong, beyaz ve sarı çay örnekleri oldukça düşük akrilamid içeriğine (<20 ng/gr) sahipti. En yüksek akrilamid düzeyleri; fırınlanmış, kavrulmuş ve güneşte kurutulmuş yeşil çay örneklerinde mevcuttu (46–94 ng/gr).


Kaynak:
Jie Liu, Ganghua Zhao, Yuan Yuan, Fang Chen, Xiaosong Hua.2008.
Quantitative analysis of acrylamide in tea by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry.
College of Food Science and Nutritional Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China. College of Quartermaster Technology, Jilin University, Changchun 130062, China. Food Chemistry 108 (2008) 760–767


Kamil Engin İSLAMOĞLU,
Ziraat Mühendisi,
 E-Mail